miercuri, 1 septembrie 2010

Societatea Carpatină Ardeleană solicită Primăriei să respingă studiul de circulaţie propus pentru PUG

Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare, ca membru fondator al Federaţiei Bicicliştilor din România, promovează utilizarea bicicletei ca mijloc de transport urban nepoluant şi întâmpinând interesul crescut al publicului doreşte să reprezinte interesele bicicliştilor din municipiul Satu Mare.

În această calitate, organizaţia noastră a analizat Studiul de circulaţie pentru Planul de Urbanism General al municipiului Satu Mare - varianta august 2010, afişat pe site-ul municipiului Satu Mare (http://www.satu-mare.ro/primarie/urbanism/studiucirculatie08.html). În volumul I. al Studiului de circulaţie, pe pagina 69, am găsit singura referire la problema circulaţiei cu bicicleta, respectiv a pistelor de biciclişti. Pe pagina respectivă autorul enumerează câteva principii generale sumare cu care suntem de acord. Ca o chestiune de principiu, scopul principal al realizării pistelor pentru biciclişti este încurajarea cetăţenilor să treacă de la autoturism la bicicletă. Nu suntem însă de acord din punct de vedere calitativ şi cantitativ, cu soluţiile ofertite pentru realizarea unor noi piste pentru biciclişti. Această parte a documentului conţine doar 9 rânduri, cea ce este foarte puţin dacă ne raportăm la cele 115 de pagini ale volumului I.

Considerăm că problema circulaţiei cu bicicleta şi a pistelor de biciclişti nu este tratată cu seriozitate de Studiul de circulaţie în forma sa actuală. Fără exigenţa de a enumera toate neajunsurile documentului, nu am găsit analiza situaţiei existente a circulaţiei cu bicicleta, nici estimarea privind numărul actual al participanţilor la trafic cu bicicleta şi nici estimarea privind numărul celor care în viitor vor să circule cu bicicleta în municipiul Satu Mare. Nu se tratează în document traseele actuale cele mai frecventate de biciclişti, starea acestora, analiza riscurilor la care sunt supuşi participanţii la trafic cu bicicleta şi nu sunt propuse deloc piste de biciclişi în zona centrală a municipiului. Prin urmare Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare solicită Primăriei Municipiului Satu Mare, Consiliului Local al Municipiului Satu Mare şi Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare să respingă Studiul de Circulaţie în forma sa actuală şi să solicite prestatorului să elaboreze un studiu serios în cea ce priveşte circulaţia cu bicicleta. Dorim totodată ca Societatea Carpatină Ardeleana să fie atrasă şi implicată atât în elaborarea, cât şi în verificarea şi aprobarea Studiului de Circulaţie privind partea circulaţiei cu bicicleta.

Satu Mare, 01.09.2010
Cu deosebită consideraţie,
János Mark-Nagy
director executiv
Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare

vineri, 21 mai 2010

Minimal Mass - Satu Mare

Următorul apel am preluat de pe biciclisti.wordpress.com :

Mai multe piste de ciclism, pentru un trafic mai sigur

Traficul de autovehicule din Satu Mare este tot mai aglomerată. În orele de vârf, pe cele două poduri peste râul Someş se produc ambuteiaje, la fel şi în celelalte zone ale oraşului traficul este îngreunat, iar parcarea este foarte dificilă. Circulând cu bicicleta ajungem mult mai uşor la destinaţia dorită. Astfel, din ce în ce mai mulţi încearcă să circule cu bicicleta. Însă, în Satu Mare nu există condiţiile pentru circulaţia cu bicicleta, sunt prea puţine piste pentru biciclete, iar nici cele existente nu sunt practicabile:

  • pentru că sunt ocupate de maşini, de ex. pe str. Ady Endre şi o parte din Drumul Careiului,
  • pentru că sunt folosite permanent de pietoni, de ex. Pasajul Coposu şi Podul Golescu,
  • pentru că nu există conexiune cu alte piste sau cu străzi pe care este permisă circulaţia ciclistă, de ex. Pasajul Coposu şi Podul Golescu,
  • cu toate că pe digurile Someşului este permisă circulaţia ciclistă, nu există rampă de urcare spre poduri, ciclistul fiind nevoit să-şi care bicicleta în spinare.

Având în vedere că bicicleta este un mijloc de transport nepoluant, nu ridică probleme de parcare şi în municipiul Satu Mare ar putea fi cea mai rapidă metodă de deplasare, facem apel la primarul şi consiliul local al municipiului să realizeze o reţea funcţională de piste cicliste. Astfel, pe lângă eficientizarea traficului, ar putea asigura circulaţia în siguranţă a cetăţenilor care îndrăgesc bicicleta, care actualmente sunt nevoiţi să-şi pună în pericol zilnic viaţa deplasându-se printre maşini.

În vederea atragerii atenţiei asupra problemelor întâmpinate de biciclişti, un grup de iniţiativă organizează un “Minimal Mass”. Principiul acţiunii este să facem publice doleanţele doar prin intermediul unor afişe, circulând regulamentar şi fără perturbarea traficului.

Cei interesaţi sunt rugaţi să ne alăture în data de 3 iunie 2010, între orele 17:30 – 18:30, circulând cu bicicleta pe următorul traseu:

  • sensul giratoriu din Piaţa Libertăţii,
  • Piaţa Libertăţii, str. Cuza Vodă, str. Gheorghe Lazăr, str. 1 Decembrie 1918,
  • Piaţa Libertăţii, str. Ştefan cel Mare, str. Mihai Viteazul, str. Horea.

Participanţii sunt rugaţi să poartă pe spate un afiş cu inscripţia:

Mai multe piste pentru biciclişti!!!

La orele 18:30 ne întâlnim în Centrul Nou (Piaţa 25 Octombrie) şi în cadrul unui flashmob de 5 minute ridicăm afişele către sediul Primăriei Municipiului Satu Mare.

vineri, 30 octombrie 2009

Ecologie la nivel declarativ

Maşina primăriei parcând pe spaţiul verde cu ocazia inaugurării centrului de educaţie ecologică din Grădina Romei.Dar nici cei de la Agenţia pentru Protecţia Mediului nu au fost mai prejos.Fotografiile au fost preluate de pe www.portalsm.ro

miercuri, 14 octombrie 2009

Ilyes încearcă dar nu reuşeşte

Primarul reales încearcă dar nu reuşeşte să pună în practică strategiile şi tacticile prezentate de mine în emisiunile de precampanie din anul 2008.


duminică, 30 august 2009

Colectare selectivă


Această fotografie a fost făcută la Manila, pe insulele Filipine pentru că era mai uşor să obţin de acolo o fotografie decât de la groapa de gunoi a oraşului, administrat şi păzit de firma privată Florsal SA. Pentru că am reuşit totuşi să arunc o privire şi peste groapa noastră, pot să afirm că fotografia de mai sus redă fidel nivelul la care a ajuns colectarea selectivă a deşeurilor în Uniunea Europeană, România, minicipiul Satu Mare în anul 2009.

vineri, 10 iulie 2009

Primari şi abordări diferite


Cum gândeşte primarul Johannis

Primarul Sibiului, Klaus Johannis, consideră că implementarea colectării selective a deşeurilor în Sibiu trebuie să fie o reus
ită pentru că legea obligă la acest lucru.Colectarea selectivă a deşeurilor în municipiul Sibiu va funcţiona la finele lui 2011. Implementarea sistemului se va face la nivelul întregului judeţ şi va presupune investiţii de 22 de milioane de euro din care 93% vor fi fonduri europene.

Şi cum fabulează primarul Ilyes

Primarul Sătmarului, Iuliu Ilyes, povesteşte consilierilor locali că a avut ocazia să descopere în cursul recentei sale vizite în Germania că autorităţile publice europene se gândesc din ce în ce mai serios să renunţe la sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.Primarul a convins până la urmă majoritatea consilierilor să respingă noul regulament de salubrizare prin care un grup de consilieri locali a dorit să întroducă şi la Satu Mare colectarea selectivă a deşeurilor.

miercuri, 18 martie 2009

Petiţie: Taxa specială de salubrizare

Adam Boer

Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul salubrizării, în varianta întrodusă de iniţiatorul lui nu respectă prevederile următoarelor acte normative:
- Constituţia României
- Legea serviciului de salubrizare Nr. 101/2006
- Legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
- circulaţie a acestor date Nr. 677/2001
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 110/2007

În contextul actelor normative enumerate mai sus avem următoarele obiecţii concrete faţă de proiectul de hotărâre sus menţionat:

Articolul 1. defineşte ca producători de deşeuri şi utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt numai persoanele fizice, care au domiciliul sau reşedinţa în municipiului Satu Mare. Această definiţie este în contradicţie cu articolul 24. din Legea serviciului de salubrizare Nr. 101/2006, care defineşte ca utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice ori juridice, care beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare.

Articolul 2. obligă numai persoanele fizice, care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare la plata taxei speciale de salubrizare. Această prevedere este în contradicţie cu articolul 26. din Legea serviciului de salubrizare Nr. 101/2006, care stipulează că toţi utilizatorii direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare au obligaţia să achită contravaloarea serviciului de salubrizare.

Articolul 3. obligă toate persoanele fizice, care deţin în proprietate imobile aflate pe raza municipiului Satu Mare la depunerea unei declaraţii pe proprie răspundere. Prin declaraţia pe proprie răspundere, proprietarul imobilului este obligat să afle şi să declare date cu caracter personal având funcţie de identificare, respectiv Codul Numeric Personal (CNP) al persoanelor care locuiesc în imobilul său. Pe de o parte articolul 4. din Legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Nr. 677/2001 prevede că numai operatori desemnaţi prin acte normative au dreptul de a prelucra date cu caracter personal, ori nu există act normativ care să confere calitatea de operatori de date cu caracter personal toţi proprietarii de imobile. Pe de altă parte articolul 8. din Legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Nr. 677/2001 prevede că prelucrarea Codului Numeric Personal se poate efectua numai dacă prelucrarea este prevazută în mod expres de o dispoziţie legală.

Articolul 3. obligă numai persoanele fizice, care deţin în proprietate imobile aflate pe raza municipiului Satu Mare la depunerea unei declaraţii pe proprie răspundere. Persoanele juridice caredeţin în proprietate imobile aflate pe raza municipiului Satu Mare sunt exonerate de depunerea unei declaraţii. Ca urmare locatarii şi chiriaşii, persoane private, care au domiciliul în imobile aflate în proprietea persoanelor juridice sunt exceptaţi de emiterea deciziei de impunere privind plata taxei speciale de salubrizare. Această discriminare a cetăţenilor în funcţie de proprieatarul imobilului în care îşi au domiciliul este în contradicţie cu prevederile articolului 16. din Constituţia României, care prevede ca cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Articolul 7. prevede ca sumele provenite din taxa specială de salubrizare, se vor utiliza exclusiv pentru plata operatorilor, care au concesionat activităţile de colectare, transport, depozitare deşeuri menajere şi nemenajere. Acest articol nu respectă articolulul 18. alin. (4) din Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 110/2007, care prevede că taxele instituite pentru producătorii de deşeuri fără contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului se aplică în vederea stimulării precolectării selective.

Articolul 13. aprobă decontarea cheltuielilor cu activitatea de prevenire şi combatere a poleiului pe raza municipiului Satu Mare, la nivelul tarifelor şi programul aprobat prin H.C.L. nr. 238/30.11.2006. Acest H.C.L. nr. 238/30.11.2006 aprobă tarifele cu privire la activitatea de dezăpezire în sezonul 2006-2007 pe raza municipiului Satu Mare şi ca urmare activităţile de dezăpezire pe raza municipiului Satu Mare s-au desfăşurat în sezonul 2007-2008, respectiv 2008-2009, fără un tarif aprobat de Consiliul Local. Ori articolul 26 din legea serviciului de salubrizare Nr. 101/2006 prevede ca cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare este de acord, atât din punct de vedere moral, cât şi din punct de vedere legal, cu necesitatea întroducerii taxei speciale de salubrizare pentru toţi producătorii de deşeuri menajere din municipiul Satu Mare, care nu au contracte încheiate cu operatorii de salubrizare. Întroducerea taxei de salubrizare trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi să nu fie de natură discriminativă. Propunerea noastră este de a reformula proiectul de hotărâre pe baza următoarelor principii:
- în vederea identificării persoanelor fizice, beneficiari ai serviciului public de salubrizare, fără contract de prestari servicii încheiat, operatorul serviciului de salubrizare va solicita date de la Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei şi de la asociaţiile de proprietari, pentru a determina persoanele dintr-o unitate locativă.
- în vederea identificării persoanelor juridice, beneficiari ai serviciului public de salubrizare, fără contract de prestări servicii încheiat, operatorul serviciului de salubrizare va solicita date de la Registrul Comerţului.
- după identificarea persoanelor fizice şi juridice, beneficiari ai serviciului public de salubrizare fără contract de prestări servicii încheiat, operatorul serviciului de salubrizare va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii.
- în cazul în care persoanele somate nu se prezintă într-un termen stabilit în vederea semnării contractului, operatorul serviciului de salubrizare va comunica Direcţiei Finanţelor Publice Locale lista cu persoanele care nu au contract încheiat în vederea aplicarii taxei speciale de salubrizare.
- Direcţia Finanţelor Publice Locale va aplica taxa specială de salubrizare pe bază de declaraţii de impunere ori din oficiu pentru situaţiile de neprezentare în vederea declarării.
plare.
- sumele colectate din taxa specială de salubrizare vor fi folosite pentru stimularea precolectării selective a deşeurilor de către populaţie, prin amplasarea pe domeniul public al unor containere de colectare a diferitelor categorii de deşeuri (PET, sticlă, etc.), finanţarea unor campanii de educare-conştientizare a populaţiei în parteneriat cu APM, mass media, instituţii de învăţământ, ONG-uri, etc.